Coaching
PSYCHOTHÉRAPIE CHINOISE

QIGONG

TAICHI CHUAN
Style Chen Pan-ling

KUNG-FU BAGUA ZHANG
Style Gao Yi-sheng

 

RHÔNE-ALPES
69570 DARDILLY / LYON
06 76 63 51 64